Εργαστήριο τσίρκου 01/06/2013

Εργαστήριο τσίρκου για παιδιά
Πολιτιστικός Σύλλογος ''Δυναμό''
Παραμυθίας 28-30
01/06/2013 κ ώρα 17:00